Tryggt och enkelt

– För din skull

Miljö

Arbetsmiljö med trivsel och trygghet

Att trivas med sitt arbete är en förutsättning för att utvecklas och trygghet på arbetsplatsen är en förutsättning för att individen ska trivas.

Säkerheten är alltid i fokus för oss på AHAB. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda, och med våra kunder, är viktigt för att de anställda ska kunna växa och utvecklas på arbetet.

Bästa tänkbara ergonomi

Vi arbetar med det modernaste och mest flexibla ställningsmaterial marknaden har att erbjuda idag. Ett tungt arbete blir mindre skadligt när företaget använder ett lätt material. Ergonomiskt sett har ställningsbranschen varit ett utsatt område men med dessa nya material förbättras arbetsförhållandena drastiskt och därmed ökar jämställdheten då antalet kvinnliga arbetare inom branschen ökar.

Säkerhet i fokus

Vårt företag bedriver en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer samhället ställer på verksamheten.

I den dagliga verksamheten ska var och en hysa personlig ansvarskänsla för hälsa och miljö.

Utöver att följa regler, instruktioner och rutiner ska varje anställd omgående rapportera eventuella risker och säkerhetsbrister i arbetsmiljön.

Inför exempelvis beslut om nyinvesteringar och förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna analyseras och konsekvenserna beaktas. Detta ska ske i samråd med de anställda. Åtgärder vidtas i förhoppning att förebygga negativa konsekvenser och minimera risker.